VÝHODNÉ POISTENIE VOZIDIEL NITRA

Poistenie vozidiel

Poistenie motorového vozidla je nevyhnutnou súčasťou pri kúpe nového ako aj jazdeného automobilu. Poistenie zabezpečuje pomoc pri vykrytí strát v prípade poškodenia vozidla, zničenia, odcudzenia alebo živelnej udalosti. Máme pre Vás pripravených niekoľko výhodných možností poistenia, ktoré Vám zabezpečíme priamo v našom autobazáre v priebehu niekoľkých minút.

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Povinné zmluvné poistenie týkajúce sa zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má podľa platných zákonov SR povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla, ktoré je zapísané v evidencii vozidiel bez ohľadu na to, či je toto vozidlo využívané alebo nie. Povinné zmluvné poistenie pomáha pri krytí škody spôsobených vodičom vozidla na zdraví, majetku a živote druhých. Je potrebné brať na vedomie, že pokiaľ vozidlo nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môže byť držiteľovi udelená zo strany správneho orgánu pokuta. Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára vždy na dobu neurčitú, pričom poistné obdobie trvá 1 rok.

Havarijné poistenie

Popri povinnom zmluvnom poistení vyplývajúceho zo zákona Vám ponúkame tiež uzatvorenie nepovinného havarijného poistenia, ktoré počas nežiadúcej a nečakanej udalosti zabezpečuje finančné pokrytie jeho servisných nákladov na opravu alebo kúpu nového vozidla. To znamená, že všetky financie hradí poisťovňa. Havarijné poistenie môže pokrývať nasledovné druhy škôd:

  • poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho výbavy nárazom do pevnej prekážky alebo pri kolízii s druhým vozidlom alebo zverou,

  • škody spôsobené živlami alebo živelnými udalosťami ako sú požiare, záplavy, búrky, krupobitia, zosuvy pôdy či poškodenie kabeláže hlodavcami,

  • škody, ktoré vznikli odcudzením vozidla alebo niektorej z jeho časti,

  • poškodenie predného alebo ostatných skiel na vozidle,

  • škody, ktoré vznikli pri vlámaní do vozidla a vandalizme.

Bežnou súčasťou havarijného poistenia sú tiež asistenčné služby, ktoré sú motoristom dostupné nielen v prípade vzniku poistnej udalosti ale aj pri vzniknutí rôznych nepríjemností na cestách ako napr. vybavenia opravy defektu prípadne obstarania náhradného ubytovania.

Výška havarijného poistenia závisí hlavne od modelu a cene vozidla, ďalej od rozsahu dohodnutej poistnej ochrany a tiež od výšky spoluúčasti. Havarijné poistenie sa teda štandardne uzatvára vrátane spoluúčasti, ktorej výška je dohodnutá v poistnej zmluve. Zvyčajne je spoluúčasť stanovená ako percento z poistného plnenia s minimálnou výškou spoluúčasti. Platnosť havarijného poistenia je štandardne definovaná na celom území Európy, prípadne podľa dohody.

Poistenie čelného skla

Poistenie čelného skla je štandardne zahrnuté už v havarijnom poistení. Opatrnosť niektorých poisťovní a neochota preplácať výmeny poškodených čelných skiel v rámci havarijného poistenia si vyžiadala nové pomocné riešenia pre motoristov a to práve v doplnkovom poistení čelného skla. Takéto poistenie je tiež výhodné pre motoristov, pre ktorých je neekonomické uzatvárať havarijné poistenie.

Poistenie finančnej straty „GAP“

Finančné plnenie z havarijného poistenia je limitované iba do výšky trhovej hodnoty motorového vozidla, ktorá sa najmä v priebehu prvých rokoch od nákupu automobilu výrazne znižuje. Poistenie finančnej straty GAP pokrýva rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho trhovou cenou. Dĺžka poistnej zmluvy je zvolená dohodou a doba trvania môže byť až 5 rokov.

NA POISTENÍ SPOLUPRACUJEME S POISŤOVŇAMI

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - AXA pojišťovna, a.s. - ČSOB Poisťovňa, a.s. -  Generali Poisťovňa, a. s. - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. – Union poisťovňa, a.s. -UNIQA poisťovňa, a.s. - Wüstenrot poisťovňa, a.s.

MOŽNOSTI PRIPOISTENIA K POISTENIU VOZIDIEL

ŽIVEL A HLODAVEC

poškodenia spôsobené prírodnými živlami (napr. krupobitím, víchricou, povodňou, zosuvom pôdy) a poškodenia hlodavcom (napr. rozhryzenie káblov)

 VÝTLK

poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky

ÚRAZ DOPRACOVANÝCH OSÔB

riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia zranení spôsobených úrazom dopravovaných osôb vrátane vodiča

STRET SO ZVEROU

škody spôsobené stretom zo zverou

PNEUMATIKY

poškodenia pneumatiky defektom, defektom pri dopravnej nehode alebo vandalizmom

ASISTENČNÉ SLUŽBY

24 hodín denne, 7 dní v týždni

PETER-AUTO.eu s.r.o.

Trnavská cesta (smer Lehota),

949 01 Nitra

Telefón: 0910 108 523

0903 992 552

E-Mail: peterautoeu@gmail.com

Web: www.peter-auto.sk

PE-ER CARS s.r.o.

Bratislavská 40, 949 01 Nitra

Telefón: 0911 563 563

E-Mail: pe.er.cars111@gmail.com

Web: www.pe-ercars.sk

WestCar s.r.o.

Braneckého 26, 949 01 Nitra

Telefón: 0903 582 285

E-Mail: westcarnitra@gmail.com

Web: www.westcar.sk

SIEŤ AUTOBAZÁROV A POŽIČOVŇA PRÍVESNÝCH VOZÍKOV V NITRE

© 2019 PETER-AUTO.EU s.r.o. Design by KiWWWi.sk